เครื่องวัดค่าความขุ่นในน้ำ แบบภาคสนาม รุ่น HI98703

EPA turbidimeter with Fast Tracker ™ technology, range 0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU – drinking water