เครื่องวัดคลอรีนอิสระ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97701C