เครื่องวัดสีในน้ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97727C