เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น HI98199 (pH/EC/DO meter)