เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97732C