สารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 12880 µS/cm (HI7030/1G)

฿3,745.00

Standard-Leitfähigkeitslösung 12880 µS/cm, 3.78L Kanister (Gallone)

สินค้าหมดแล้ว