เครื่องวัดเหล็ก ช่วงสูง พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97721C