เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (Dual-Channel Universal process controller) รุ่น HI520-0540 (5 Relays 4 Analog outputs)