เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์ (Rapid) พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97779C