แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/โออาร์พี

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง/โออาร์พี รุ่น HI98190 (pH/ORP)

HI98190 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพาที่สมบุกสมบันพร้อมป...

฿37,450.00

The HI98191 is a rugged, portable pH/ORP/ISE meter with the performance and features of a benchtop meter. This professional, waterproof meter complies with IP67 standards and measures pH, ORP, ISE, and temperature. The HI98191 is supplied with all necessary accessories to perform a pH/temperature measurement packaged into a durable carrying case.

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า รุ่น HI98197 เป็นเครื่องวัดค่า ...

฿41,195.00

The HI98192 is a rugged, portable EC/TDS/Resistivity/Salinity meter with the performance and features of a benchtop. This professional, waterproof meter complies with IP67 standards. The HI98192 is supplied complete with all accessories to perform an EC/TDS/ Resistivity/Salinity measurement packaged into a durable carrying case.

฿41,195.00

The HI98193 is a rugged, portable dissolved oxygen (DO) meter designed for demanding applications. This professional, waterproof meter complies with IP67 standards and measures DO, barometric pressure, BOD and temperature. The HI98193 is supplied complete with all accessories to perform a DO measurement packaged into a durable carrying case.

฿90,950.00

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ แบบเชิงแสง รุ่น HI98198 ทำให...

สินค้าหมดแล้ว
฿82,390.00

The HI98194 is a waterproof portable logging multiparam...

The HI98199 is a rugged, portable multiparameter meter ...